Dokumenty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků: 2020

Vnitřní řád školní jídelny: 2020

Výroční zpráva školy: 2020

Povinně zveřejňované informace: 2020

Školní vzdělávací program:

Interní kriteria pro přijetí žáka na ZŠ a MŠ pro ZP a VŘ:

Seznam pomůcek pro žáky 1. třídy: Seznam pomůcek

Zásady ochrany osobních údajů: GDPR

Plná moc k zastupování: PDF

Žádost o odklad povinné školní docházky: PDF

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu: PDF

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZPŠ, ZŠSp: PDF

Žádost o zařazení dítěte/žáka do ZŠ – přijetí: PDF

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Anamnestický dotazník: PDF

Chování dítěte v MŠ: PDF

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání: PDF

Konzultace k podpůrným opatřením – MŠ: PDF

Konzultace k podpůrným opatřením – ZŠ: PDF

Sdělení školského zařízení pro Speciálně pedagogické centrum: PDF

Žádost a informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení: PDF

Žádost o poskytnutí poradenské služby: PDF

Změna doporučení ze strany školy: PDF

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO VADY ŘEČI

Anamnestický dotazník: PDF

Chování dítěte v MŠ: PDF

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání: PDF

Konzultace k podpůrným opatřením – MŠ: PDF

Konzultace k podpůrným opatřením – ZŠ: PDF

Sdělení školského zařízení pro Speciálně pedagogické centrum: PDF

Žádost a informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení: PDF

Žádost o poskytnutí poradenské služby: PDF

Změna doporučení ze strany školy: PDF