Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19

Dne 11. 9. 2020 byl epidemiologickou pracovní skupinou schválen „Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19“, který je určen pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce (rodiče).

Postup – PDF