Mateřská škola pro zrakově postižené

Mateřská škola je předškolním zařízením pro děti s různým zrakovým postižením. Dětem se dostává speciální oftalmologické péče. Zůstávají však v péči svého očního lékaře. Při pobytu některých dětí v této MŠ je za několik měsíců intenzívní péče patrné zlepšení zrakových funkcí (například u tupozrakosti).

Mateřská škola nabízí:

  • malý kolektiv dětí ve skupině s možností výrazného individuálního přístupu k Vašemu dítěti,

  • péči speciálních pedagogů (tyflopedie, logopedie) a denní oční cvičení s dětmi na přístrojích dle doporučení očních lékařů (oční stimulátor, cheiroskop, stereoskop),

  • denní provádění tyflopedických a grafomotorických prací (pracovní listy),

  • příprava na základní školu (tak jako v běžných mateřských školách),

  • velký výběr hraček a didaktických pomůcek působících na zlepšení zraku,

  • celodenní péče (6.30-15.30 h), přesnídávka, oběd a svačina,

  • v MŠ se neplatí školné.