Ředitelské volno 21. a 22. 12. 2020

Ředitelka školy na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje 21. a 22. prosince 2020 ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů.   

Organizační zajištění:
Zákonní zástupci budou v dostatečném předstihu informováni prostřednictvím dopisu a webových stránek školy.

Ing. Iva Šmrhová
ředitelka školy