Stravování po dobu mimořádného opatření

V době distanční výuky nabízíme žákům možnost docházet si do školy pro obědy. Obědy budou vydávány výdejním okénkem ve školní jídelně do vlastních přinesených nádob. V případě zájmu je nutné obědy přihlásit telefonicky (377 266 630, 724 136 529) nebo emailem (filo59@seznam.cz) nejpozději 2. 3. 2021 do 12. 00 hod. Strava bude vydávána v termínech 3. – 5. a 15. – 19. 3. 2021 vždy v 11. 00 hod. V případě malého zájmu se vařit nebude. Informace o této skutečnosti budou opět uveřejněny na webových stránkách školy.