Vnitřní řád školní jídelny

 • Ve školní jídelně se stravují děti, žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ.

 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na děti a žáky i v případě, že nejsou pověřeni dohledem nad žáky.

 • Při dohledu v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na to, aby děti a žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví ředitel školského zařízení podmínky stravování (strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor, za nevhodné chování a opětovné porušování vnitřního řádu může být strávník vyloučen ze stravování – § 31, vyplní přihlášku ke stravování pro vedení matriky ŠJ.

 • Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. V případě onemocnění žáka si neodhlášený oběd může první den nemoci vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče (skleněné nádoby jsou zakázané). Další dny nemoci nelze odebírat stravu. 

 • Přihlášení obědů po nemoci žáka, je možné provést do 18 h.

 • Přihlašování a odhlašování stravy ZŠ na následující den lze provádět na tel. č.: 377 266 030, osobně v kuchyni (Lazaretní 25).

 • Odhlašování dítěte z MŠ je možné nejpozději do 8.oo h.

 • Odhlašování žáka ZŠ je možné nejpozději do 7.oo h.

 • Obědy se vydávají:  11.30-13.45 h.

 • Platba stravného je prováděna převodem z účtu (inkaso), ve výjimečných případech hotově. Číslo účtu: 5003201660/5500

 • Přeplatky u plateb účtem jsou vráceny zpět na účet v červenci.

 • Přeplatky za odhlášenou stravu u plateb v hotovosti jsou snižovány v červnu, vypláceny v září.

 • Cena za obědy (včetně pitného režimu):

Děti MŠ 3-6 let:38 Kč
Děti MŠ 7 a více let:41 Kč
Žáci 7-10 let:28 Kč
Žáci 11-15 let:29 Kč
Žáci starší 15 let:31 Kč
Zaměstnanci:30 Kč + dotace FKSP: 3 Kč
18 Kč + dotace FKSP: 3 Kč