Manuál MŠMT s ohledem na COVID-19 (školní rok 2020/2021)

Dne 17. 8. 2020 byl vydán manuál, dle kterého se budou řídit školy a školská zařízení od 1. 9. 2020 ve školním roce 2020/2021. Na základě tohoto manuálu budou pro školu zpracována opatření, kterými se zákonní zástupci, doprovázející osoby dětí a třetí osoby budou řídit. Seznámit se s tímto materiálem můžete níže: Manuál k provozu …
Číst celé