Kontakty – Speciálně pedagogická centra

SPC pro vady řeči

Ke Špitálskému lesu 1050/3
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Telefon: 775 852 001
E-mail: spcrec@zrakpm.cz

Datová schránka: 5e7fdqz

Termíny vyšetření a konzultací je nutné vždy předem osobně nebo telefonicky objednat a dodržet stanovený termín. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Prosíme nové klienty, aby nejdříve vždy kontaktovali sociální pracovnici denně v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Při návštěvě je potřeba doložit aktuální zprávu z foniatrie.

Na adrese Ke špitálskému Lesu 3, 312 00 Plzeň, naleznete mateřskou školu pro vady řeči a speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Přijet k nám můžete:

  • trolejbusem č. 13 – zastávka Ke Špitálskému lesu, pak kolem OD Norma nahoru ulicí – SPC se nachází v areálu MŠ zřízené při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň – nízká zelená budova uprostřed vzadu,
  • trolejbusem č. 16 (spojení od hlavního nádraží), autobusem č. 29, 30 – zastávka Opavská – je vhodné dojít kousek zpět proti směru jízdy k poště a pokračovat doleva, nahoru ulicí Na Dlouhých po trase trolejbusu č. 13 k OD Norma a dále viz. 1. možnost.

Pracovnící SPC

1) Pracoviště Ke Špitálskému lesu 3 v areálu MŠ zřízené při ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň (nízká zelená budova uprostřed vzadu):

Ke Špitálskému lesu 1050/3
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Sociální pracovnice – Mgr. Šárka Vostracká: 778 762 588 (prosíme volat 8 – 10:30); e-mail: vostracka@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Michaela Rokytenská: e-mail: rokytenska@zrakpm.cz

Speciální pedagog – PhDr. Eva Šauerová: e-mail: sauerova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Romana Šimková: e-mail: simkova@zrakpm.cz

Psycholog – Mgr. Lucie Hromadová: e-mail: hromadova@zrakpm.cz

2) Pracoviště v budově internátu a SPC pro zrakově postižené:

Nad Týncem 1199/38
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Sociální pracovnice – Petra Češková: 775 852 001 (prosíme volat 8 – 15 h)e-mail: ceskova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. (pro okres Tachov): e-mail: novakova@zrakpm.cz

Psycholog – Mgr. Lucie Hromadová: e-mail: hromadova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Šárka Smitková: e-mail: smitkova@zrakpm.cz

Kontaktní formulář (SPC pro vady řeči)

SPC pro zrakově postižené

Nad Týncem 1199/38
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Telefon: 377 263 569
E-mail: spczrak@zrakpm.cz

Datová schránka: 5e7fdqz

Termíny vyšetření a konzultací je nutné vždy předem osobně nebo telefonicky objednat a dodržet stanovený termín. V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Prosíme nové klienty, aby nejdříve vždy kontaktovali sociální pracovnici denně v pracovní dny od 8 do 14 hodin. Při návštěvě je potřeba doložit aktuální zprávu od očního lékaře.

Na adrese Nad Týncem, 312 00 Plzeň, naleznete internát a speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Přijet k nám můžete:

  • trolejbusem č. 16 – zastávka „Habrmannovo náměstí“, Zábělskou ulicí pokračovat k vlakové zastávce Plzeň–Doubravka a podchodem pod tratí k budově internátu a SPC,
  • autobusem č. 28 a 30 – zastávka „Husův park“.

Pracovníci SPC

Sociální pracovnice – Mgr. Martina Ježková: 377 262 178; e-mail: m.jezkova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Jiřina Březinová: e-mail: brezinova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Blanka Králová: e-mail: kralova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Soňa Mikešová: e-mail: mikesova@zrakpm.cz

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Skřivanová: e-mail: skrivanova@zrakpm.cz

Psycholog – Mgr. Lucie Hromadová: e-mail: hromadova@zrakpm.cz

Kontaktní formulář (SPC pro zrakově postižené)