Užitečné odkazy pro zrakově postižené

Další organizace poskytující služby pro osoby se zrakovým postižením

Raná péče KUK Plzeň, pro klienty do 7 let

Tyfloservis, o. p. s., pro klienty od 15 let

TyfloCentrum, pro klienty od 15 let

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s.

Český svaz zrakově postižených sportovců

Centrum aplikovaných pohybových aktivit UPOL

Firmy, které se zabývají poradenstvím, prodejem a servisem kompenzačních pomůcek

Adaptech – Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

GALOP – Elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

SYMBIO Access devices – PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Nevidim.cz – Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké

SPEKTRA – Pomůcky pro zrakové vady. Zvětšování a čtení knih, novin i cenovek v obchodě. Zpřístupnění počítače, mluvící telefony a další

Svárovský, s.r.o. – Výroba a prodej orientačních, signalizačních a opěrných holí pro osoby zrakově postižené a nevidomé

Tyflokabinet Praha – Metodické centrum elektronických kompenzačních pomůcek

Tyflopomůcky SONS ČR – Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

UNIOPTIK – Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Zdravotnická zařízení

Asociace zrakových terapeutů

Centrum zrakových vad

Areál FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Telefon: 224 436 057, 774 436 057

Lékaři – MUDr. Jitka Řehořová: 224 436 167; MUDr. Filip Beránek: 224 436 210

Psycholog – PhDr. Anna Jílková: 224 436 214

Zrakové terapeutky – PhDr. Dagmar Moravcová, PaedDr. Markéta Skalická,
Mgr. Eva Makovcová
, tel.: 224 436 213, 224 436 184

Ordinace zrakové terapie – PhDr. Dagmar Moravcová

U dvou srpů 2024/2
150 00 Praha 5

Telefon: 721 838 525

Soukromá oční ordinace – MUDr. Anna Zobanová

Krškova 807
152 00, Praha 5 – Barrandov

Telefon: 251 810 044

Ortoptika Dr. Očka – Mgr. Martina Hamplová

Vodičkova 39
Praha 1 – 110 00

Telefon: 224 152 051

Oční Optimar s.r.o. – MUDr. Alice Marková

Jiráskovo náměstí 678/33
326 00, Plzeň – Slovany

Telefon: 377 270 785

Střední školy pro zrakově postižené

Gymnázium a SOŠ Praha – Nové Butovice

Střední a mateřská škola Aloyse Klara

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Praha

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno

Knihovny pro zrakově postižené

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Daleth – Knihovní brána pro zrakově postižené

Nadační fondy

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

Nadace Leontinka