Kontakty – Základní škola – vedení

Sídlo školy

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči,
Plzeň, Lazaretní 25

Lazaretní 1290/25
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
E-mail: skola@zrakpm.cz 

IČO: 49778200
RED-IZO: 600022960
Datová schránka: 5e7fdqz

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Bankovní spojení (Raiffeisenbank a.s.): 5003201660/5500

Na adrese Lazaretní 25, 312 00 Plzeň, naleznete sídlo školy, mateřskou školu pro zrakově postižené a školní jídelnu

Vedení

Ředitelka školy – Ing. Iva Šmrhová: 377 265 936; e-mail: smrhova@zrakpm.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ – Mgr. Věra Krňoulová: 377 261 780; e-mail: krnoulova@zrakpm.cz

Zástupkyně ředitelky pro MŠ – Mgr. Karla Kaprová: 777 468 624; e-mail: kaprova@zrakpm.cz

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Krupařová: 778 531 771; e-mail: kruparova@zrakpm.cz

Ekonomka – Eva Černá: 770 184 803; e-mail: cerna@zrakpm.cz

Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku – Romana Čelišová: 777 415 447; e-mail: celisova@zrakpm.cz

Mzdová účetní – Zuzana Kujanová, DiS.: 778 771 449; e-mail: kujanova@zrakpm.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Eva Černá: 770 184 803; e-mail: cerna@zrakpm.cz

Zdravotník školy – Michaela Wiltová; e-mail: wiltova@zrakpm.cz

Sociální pracovnice – Monika Arazimová: 771 139 337; e-mail: arazimova@zrakpm.cz

Správce budov – Oskar Szaga: e-mail: szaga@zrakpm.cz

ICT správce – Nikola Řeháková: e-mail: rehakova@zrakpm.cz

1. stupeň ZŠ: 770 197 167 

2. stupeň ZŠ: 770 197 168

Kontaktní formulář