Kontakty – Základní škola – vedení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A VADY ŘEČI, PLZEŇ, LAZARETNÍ 25

Lazaretní 1290/25
312 00 Plzeň 4-Doubravka

Telefon: 377 261 780
Fax: 377 260 328
E-mail: skola@zrakpm.cz 

IČO: 49778200
RED-IZO: 600022960
Datová schránka: 5e7fdqz

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Bankovní spojení (Raiffeisenbank a.s.): 5003201660/5500

Na adrese Lazaretní 25, 312 00 Plzeň, naleznete sídlo školy, mateřskou školu pro zrakově postižené a školní jídelnu

Ředitelka školy – Ing. Iva Šmrhová: 377 265 936; e-mail: smrhova@zrakpm.cz

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ – Mgr. Věra Krňoulová: 377 261 780; e-mail: krnoulova@zrakpm.cz

Zástupkyně ředitelky pro MŠ – Mgr. Karla Kaprová: 777 468 624; e-mail: kaprova@zrakpm.cz

Výchovný poradce – Mgr. Jitka Krupařová: 778 531 771; e-mail: kruparova@zrakpm.cz

Ekonomka – Eva Černá: 770 184 803; e-mail: cerna@zrakpm.cz

Hlavní účetní – Romana Čelišová: 777 415 447; e-mail: celisova@zrakpm.cz

Mzdová účetní – Ing. Lenka Benešová: 770 125 460; e-mail: benesova@zrakpm.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Eva Černá: 770 184 803; e-mail: cerna@zrakpm.cz

1. stupeň ZŠ: 770 197 167 

2. stupeň ZŠ: 770 197 168