Kontakty – Pedagogičtí pracovníci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Filaunová Iva – filaunova@zrakpm.cz

Fricová Bára – fricova@zrakpm.cz

Honner Majerová Klára – honner@zrakpm.cz

Hradcová Iveta – hradcova@zrakpm.cz

Ježková Smetanová Libuše – jezkova@zrakpm.cz

Bc. Jurinová Pavla – jurinova@zrakpm.cz

Kardošová Lenka – kardosova@zrakpm.cz

Mgr. Kostkubová Marie – kostkubova@zrakpm.cz

Bc. Kraus Dominik – kraus@zrakpm.cz

Krejčová Kamila – krejcova@zrakpm.cz

Mgr. Krupařová Jitka – kruparova@zrakpm.cz

Mgr. Kuhnová Diana – kuhnova@zrakpm.cz

Mgr. Kulíšková Marcela – kuliskova@zrakpm.cz

Kuželková Marcela – kuzelkova@zrakpm.cz

Mojžíšová Olga – mojzisova@zrakpm.cz

Mgr. Palasová Jiřina – palasova@zrakpm.cz

Bc. Řípová Petra – ripova@zrakpm.cz

Mgr. Štychová Irena – stychova@zrakpm.cz

Mgr. Uhrová Jana – uhrova@zrakpm.cz

Mgr. Vyletová Kamila – vyletova@zrakpm.cz

Mgr. Závišková Vladimíra – zaviskova@zrakpm.cz

Zubová Pavlína – zubova@zrakpm.cz

ASISTENTKY PEDAGOGA

Boušová Bohuslava – bousova@zrakpm.cz

Dobrá Zuzana – dobra@zrakpm.cz

Horáková Ivanka – horakova@zrakpm.cz

Javůrková Petra – javurkova@zrakpm.cz

Jirková Šárka – jirkova@zrakpm.cz

Plzáková Iva – plzakova@zrakpm.cz

Pracnová Jana – pracnova@zrakpm.cz

Přibáňová Iveta – pribanova@zrakpm.cz

Spitzbartová Anna – spitzbartova@zrakpm.cz

Tacincová Gabriela – tacincova@zrakpm.cz

Wiltová Michaela – wiltova@zrakpm.cz

Zajícová Jana – zajicova@zrakpm.cz