O škole

Již 30 let pečujeme o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy. Ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát a speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost nejen pro naše žáky

Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci. Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). Pořádáme pro své žáky školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání (v rámci TV) atd.

Do školy dochází cca 190 žáků a dětí. O děti a žáky se stará kolektiv 90 pedagogů a zaměstnanců.

Ředitelka školy: Ing. Iva Šmrhová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Věra Krňoulová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Mgr. Karla Kaprová

Vedoucí vychovatelka: Helena Chaloupková

Vedoucí školní jídelny: Ilona Fialová