Organizace školního roku

Zahájení školního roku:1. 9. 2020
Podzimní prázdniny:29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny:23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Ukončení 1. pololetí (pololetní vysvědčení):28. 1. 2021
Pololetní prázdniny:29. 1. 2021
Jarní prázdniny:8. – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny:1. – 2. 4. 2021
Ukončení 2. pololetí (vysvědčení):30. 6. 2021
Hlavní prázdniny:1. 7. – 31. 8. 2021