Informace k zahájení školního roku 21/22

Sdělení ředitelky školy k zahájení školního roku PDF

Soubor doporučení MŠMT pro školní rok 21/22 vzhledem ke Covid-19 (provoz a testování) – PDF

Doporučení MZČR k zahájení školního roku 21/22 – PDF