Informace ke vzdělávání od 8. 6. 2021

Změny od 8. června 2021 obsažené v Informaci MŠMT vydané v návaznosti na MO schválená vládou ČR.

RUŠÍ SE NOŠENÍ ROUŠEK VE VÝUCE.

Od 8. června:

  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; Při ostatních aktivitách ve škole (např. o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.