Nadační fond Českého rozhlasu Světluška pomáhá zrakově postiženým žákům naší školy

Z Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška získala v letošním školním roce naše škola  pro žáka s těžkým zrakovým postižením notebook a finanční dotaci pro zakoupení speciálních programů do notebooku. Speciální programy do notebooku  bylyinstalovány za odborné pomoci Mgr. Tichého ze společnosti TyfloCentrum Plzeň a to i s možností připojení k Braillské tiskárně. Na konci ledna t.r. byl notebook předán žákovi k jeho využívání.

Notebook bude sloužit nejen k lepšímu a snadnějšímu vzdělávání žáka (ozvučení, tisk, atp.), ale i k snadnějšímu začleňování žáka do kolektivu a přístupu k dalším nezbytným informacím pro studium a tím také k celkovému osobnostnímu rozvoji žáka.

Jsme velmi rádi a i touto cestou si dovolujeme poděkovat Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška za předání notebooku a finanční podporu  pro zakoupení speciálních programů do notebooku i dalších nezbytných příslušenství.Do budoucna budou moci využívat notebook i další žáci a žákyně naší školy s těžkým zrakovým postižením.

Ukázka notebooku v odkazu ZDE.