Návštěva ministra kultury v naší škole

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň poskytuje vzdělávání i péči pro děti s uvedenými zdravotními omezeními. Dne 31. ledna t.r. proběhla krátká návštěva ministra kultury České republiky pana Martina Baxy v naší škole, které předal sadu kalendářů a publikací pro zrakově postižené žáky z Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana pro další využití při výchově a vzdělávání žáků.  Zřizovatelem knihovny a tiskárny pro nevidomé je Ministerstvo kultury ČR.

Zároveň si ministr prošel nové a rekonstruované prostory školy a seznámil se s žáky Kryštofem a Markem, kteří reprezentovali školu na právě zakončené X. zimní olympiádě dětí a mládeže ve Špindlerově Mlýně. Kryštof na soutěžích vybojoval dvě medaile.

Na závěr návštěvy pan Baxa poděkoval celému kolektivu školy pod vedením paní ředitelky Šmrhové za mimořádně citlivou péči o vzdělávání žáků školy.

Fotografie z návštěvy jsou k nahlédnutí v odkazu ZDE .