🎉 Pozvánka k 30. výročí školy

🎉 Oficiální pozvánku naleznete zde 🎉

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na výstavu k 30. výročí trvání Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.


Vernisáž výstavy se uskuteční

dne 7. září 2021 v 15:00 hodin

v budově Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru 10,

pod záštitou pana Mgr. Rudolfa Salvetra, náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu.


Program:

  • Slavnostní zahájení v 15:00 h,
  • úvodní slovo ředitelky školy Ing. Ivy Šmrhové,
  • slovo náměstka hejtmanky Plzeňského kraje Mgr. Rudolfa Salvetra,
  • slovo ředitele Českého rozhlasu Plzeň Dr. Zdeňkka Levého,
  • slovo biskupa Mons. Tomáše Holuba,
  • hudební pozdrav,
  • občerstvení.