Školní družina

Od 2. 9. 2022 bude v provozu školní družina.

Všechna oddělení družiny jsou již na internátě.