Služby v úředních hodinách po dobu hlavních prázdnin

Škola:

Úřední den: středa 9:00 – 12:00 hodin

sekretariát (377 261 780)

_7. 7. – Iva Šmrhová (724 962 256)

14. 7. – Iva Šmrhová

21. 7. – Karla Kaprová (777 468 624)

28. 7. – Věra Krňoulová (778 441 676)

_4. 8. – Helena Chaloupková (773 762 502)

11. 8. – Karla Kaprová

18. 8. – Věra Krňoulová

Speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené a pro vady řeči

Úřední den: středa 9:00 – 12:00 hodin 

Petra Češková (775 852 001)

Monika Arazimová (771 139 337)

PDF verze: ZDE